Fri frakt över 699 kr. Snabb hemleverans 2-3 arbetsdagar *

Integritetspolicy

Denna policy tillämpas i situationer där Plume Sweden AB, Org. nr: 559294-0828, behandlar personuppgifter. Plume Sweden AB vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda den personliga integriteten och för att agera i enlighet med gällande lagar om data- och personuppgiftsskydd. Denna personuppgifts-policy syftar till att förstå vilken slags information vi samlar in och hur vi behandlar sådan information.

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter. En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.


Policy

Vi bryr oss om din personliga integritet, Plume Sweden AB behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och nedan angivna principer. Policyn omfattar alla personuppgifter som Plume Sweden AB erhåller från eller på vägnar av dess kunder, medarbetare, leverantörer och andra med vilka Plume Sweden AB har affärsrelationer.

Personuppgifter

I denna policy avser begreppet “personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person, såsom namn, adress, födelsedatum, personnummer, kontonummer och betalkortsnummer.

De personuppgifter vi samlar in

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik. Vi är transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Plume Sweden AB samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du:

  • Gör ett onlineköp för leverans till adress alternativt garantihantering
  • Anmäler dig till nyhetsbrev
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss och besöker oss, eller på annat sätt kommer i kontakt med oss

Plume Sweden AB har som policy att inte begära känslig information, s.k. känsliga personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga grunder för detta vid rekrytering eller anställning. Vi föreslår inte att du lämnar känsliga personuppgifter.

Om du lämnar sådana uppgifter betraktar dock Plume Sweden AB detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Det innebär att om du själv lämnar information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

Plume Sweden AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden. I samband med att du via personligt besök, via vår hemsida, per telefon eller mail handlar hos oss, beställer nyhetsbrev eller liknande, registreras du som kund hos Plume Sweden AB. Om du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits. Det är vår målsättning att bara samla in personuppgifter med din vetskap eller med ditt samtycke. Du kan när som helst begära att vi slutar skicka e-post eller annan kommunikation som genereras baserat på din registrering hos oss.

Vilka personuppgifter delas och med vilket syfte?

Betalleverantör

Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.
De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Fraktbolag

För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. De fraktbolag vi samarbetar med är: PostNord.

Nyhetsbrev

Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.

Dina rättigheter

Alla kunder och besökare har rätt att på egen begäran gratis en gång per år få uppgift om behandlingen av de personuppgifter som de lämnat till Plume Sweden AB. På begäran ska Plume Sweden AB ta bort alla identifierbara uppgifter eller personuppgifter från sina system. Om och när personuppgifter behandlas, åtar sig Plume Sweden AB att personuppgifterna inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Om Plume Sweden AB får kännedom om att personuppgifter som tidigare erhållits inte längre är korrekta, ska Plume Sweden AB på begäran, snarast rätta eller ta bort sådana personuppgifter. Vänligen notera att det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dina rättigheter ovan. Plume Sweden AB kommer att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera att personuppgiften är relevant, korrekt, fullständig och aktuell för de ändamål för vilka den ska användas. Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Säkerhet

Plume Sweden AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker för obehörigt spridande av personuppgifter. Plume Sweden AB vidtar rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter. Plume Sweden AB anställda är skyldiga att hålla sådana känsliga uppgifter konfidentiella.

Vad är en cookie?

Information som lagras på din dator när du besöker en webbsida kallas för ”cookies”. Cookies är inga datorprogram utan små informationsfiler som tillåter webbplatser att spara och hämta information om vad användaren gör.

De flesta webbplatser använder cookies eftersom de är viktiga verktyg för att ge användaren en bra användarupplevelse. Cookies gör det möjligt för webbplatser att tillhandahålla skräddarsydda tjänster, t.ex. komma ihåg inloggningsuppgifter, komma ihåg vilka produkter användaren har lagt i varukorgen eller visa innehåll som är relevant för användaren.

Hur raderar man en cookie?

De flesta webbläsare är automatiskt inställda på att acceptera cookies. Du kan inaktivera cookies i din webbläsare men kom ihåg att du riskerar att förlora många funktioner som krävs för att webbplatsen ska fungera ordentligt.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Plume Sweden AB kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Medarbetares ansvar att tillämpa policyn

Plume Sweden ABs medarbetare är skyldiga att sätta sig in i och följa policyn.